PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația Clubul Sportiv Aerofit (denumită în cele ce urmează “CSA”), cu sediul social în Baia Mare, Str. Griviței nr. 61A, Maramureș CUI 18288250, Telefon: 0311 011 870, E-mail: contact@aerofit.ro ,  reprezentată prin Nicolae Chirculescu, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în vederea prestării serviciilor de certificare pentru semnătură electronică, în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014, a Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”) și a altor dispoziții de drept ale Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor.

Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt preluarea de inscrieri a copiilor la cursurile si taberele noastre .

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt următoarele: număr de telefon, adresă de email, numele, prenumele și adresa. 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal 

În cazul în care veți finaliza procedura de emitere a certificatului digital, datele cu caracter personal prelucrate de către CSA vor fi stocate pentru o perioadă de 1 an de la data incetarii cursurilor .  

Datele vor putea fi prelucrate și după această dată, atunci când există o obligație legală sau un interes legitim în acest sens.  

Transmiterea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare ale certSIGN   

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite: dumneavoastră pentru exercitarea drepturilor pe care le aveți în conformitate cu GDPR, acționarilor societății, auditorilor, organismului de supraveghere conform legislației aplicabile, autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor de drept public, avocaților pentru a ne reprezenta în cazul unui eventual litigiu sau pentru consultanță, executorilor judecătorești pentru comunicări contractuale sau punerea în executare a eventualelor hotărâri judecătorești, firme de recuperare creanțe, partenerilor contractuali ai CSA pentru încheierea și executarea contractului (precum firme de curierat) și în orice alte situații justificate cu înștiințarea dumneavoastră în prealabil, dar numai în vederea îndeplinirii scopului amintit mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor pe care le aveți.

Transferul datelor în afara Uniunii Europene

CSA nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene. 

Drepturile persoanei vizate   

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:  

Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate; 

Dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă vizează sunt sau nu prelucrate de către acesta; 

Dreptul la rectificare: dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete; 

Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, în măsura în care operațiunea de prelucrare a datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră și nu a fost emis certificatul digital. 

Dreptul la portabilitatea datelor, în măsura în care operațiunea de prelucrare a datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră. 

Dreptul de a vă adresă ANSPDCP pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care v-au fost încălcate.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresă cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă Departamentului Protecția Datelor cu Caracter Personal CSA: 

  • adresa de email: contact@aerofit.ro
  • Baia Mare, Str. Griviței nr. 61A, Maramureș.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal, veți primi răspuns în termen de cel mult 30 de zile, în condițiile prevăzute de GDPR.